AXA ร่วมเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ปะการัง คืนระบบนิเวศให้ท้องทะเล

พนักงานจิตอาสาแอกซ่าประกันภัย ทำดีด้วยหัวใจในการเพาะพันธุ์ปลูกปะการังครั้งนี้ นับเป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อช่วยรักษาท้องทะเลให้สวยงาม เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของแอกซ่า ที่ต้องการจะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น (Empower people to live a better life)