Cecilia ต้นแบบกระเป๋าที่ยั่งยืนใบแรกของโลก ย่อยสลายไม่เป็นขยะให้โลกใบนี้

การนำวัตถุดิบทางเลือกมาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและสร้างความยั่งยืนให้กับแบรนด์ยังคงเป็นความท้าทายของแฟชั่นเฮ้าส์ทั้งหลายตลอดหลายปีที่ผ่านมา