อาลีบาบา เพิ่มโอกาสผู้พิการทางสายตา 17 ล้านคนในจีน เข้าถึงองค์ความรู้ได้แบบ On-Demand

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญภายใต้อีโคซิสเท็มของอาลีบาบา กับโครงการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดได้อย่างเท่าเทียมกับผู้คนทั่วไป

Ashirase ระบบนำทางติดรองเท้า สำหรับเปิดโลกให้ผู้พิการทางสายตา ไปได้ทุกที่ที่อยากไป

สำหรับผู้พิการทางสายตา การเดินคนเดียวอาจจะเป็นอันตรายได้ เนื่องจากความเสี่ยงที่เกิดจากยานพาหนะ พื้นต่างระดับ หรือแม้กระทั่งคนเดินเท้าคนอื่นๆ ทำให้ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ มักจะจำกัดตัวเองในการเดินทางไปเฉพาะในสถานที่ที่คุ้นเคยเท่านั้น