Bottega Veneta ส่งบู๊ทยางย่อยสลายได้ขึ้นแคทวอล์ก ตอบโจทย์สายแฟชั่นรักษ์โลก

ปฏิเสธไม่ได้วาอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่สร้างมลพิษและผลิตขยะจำนวนมหาศาลในแต่ละปี แม้ว่าสินค้าแฟชั่นมีรูปลักษณ์ที่สวยงามเพียงใด เมื่อหมดเทรนด์หรือหมดอายุการใช้งานก็จะถูกโยนทิ้งลงถัง ทำให้หลายแบรนด์พยายามพัฒนาสินค้าของแบรนด์ที่นอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย