ไอวีแอล ซื้อกิจการ CarbonLite เพิ่มกำลังรีไซเคิลขวดพลาสติกกว่า 3 พันล้านขวด/ปี

ไอวีแอลเข้าซื้อกิจการ CarbonLite Holdings ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้ไอวีแอลรีไซเคิลขวดเครื่องดื่มเพิ่มเป็น 10,000 ล้านขวดต่อปี สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มกำลังการรีไซเคิลขวดพลาสติกทั่วโลกเป็น 50,000 ล้านขวดต่อปี ภายในปี 2568