กทม. X GC เปิด ‘Circular Pet Zone’ เทิร์นสุขให้เพื่อนสี่ขา สานต่อภารกิจ ‘พลาสติกเทิร์นเมือง’

หลังจากช่วงต้นปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สวนวชิรเบญจทัศหรือสวนรถไฟให้กลายเป็​น Circular Park เพื่อร่วมกันสร้าง ‘วัฒนธรรมการแยกขยะ’ ให้คนไทย ด้วยการเปลี่ยนถังขยะภายในสวนให้รองรับการแยกขยะในพื้นที่สาธารณะของประชาชน ทั้งขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร ขยะอันตราย รวมทั้งมีถังสำหรับแยกทิ้งน้ำและน้ำแข็ง เพื่อลดการปนเปื้อนจากต้นทาง ก่อนนำเข้ากระบวนการเปลี่ยนขยะให้เทิร์นสู่การเป็นทรัพยากรครั้งใหม่ และนำไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้ง