กทม. X GC เปิด ‘Circular Pet Zone’ เทิร์นสุขให้เพื่อนสี่ขา สานต่อภารกิจ ‘พลาสติกเทิร์นเมือง’

หลังจากช่วงต้นปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สวนวชิรเบญจทัศหรือสวนรถไฟให้กลายเป็​น Circular Park เพื่อร่วมกันสร้าง ‘วัฒนธรรมการแยกขยะ’ ให้คนไทย ด้วยการเปลี่ยนถังขยะภายในสวนให้รองรับการแยกขยะในพื้นที่สาธารณะของประชาชน ทั้งขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร ขยะอันตราย รวมทั้งมีถังสำหรับแยกทิ้งน้ำและน้ำแข็ง เพื่อลดการปนเปื้อนจากต้นทาง ก่อนนำเข้ากระบวนการเปลี่ยนขยะให้เทิร์นสู่การเป็นทรัพยากรครั้งใหม่ และนำไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้ง

เทิร์นพลาสติก เทิร์นเมือง เทิร์นสุข

พร้อมต่อยอดมาสู่กิจกรรมล่าสุดของทาง กทม. และ GC ผ่านโครงการ “Circular Pet Zone by GC YOUเทิร์น เทิร์นสุขให้เพื่อนสัตว์เลี้ยง” เพื่อส่งมอบอุปกรณ์​เครื่องเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ม้านั่ง และพื้นทางเดินอัพไซเคิล สำหรับพื้นที่โซนสัตว์เลี้ยง (Pet Zone) ภายในสวนรถไฟ  ซึ่งทั้งหมด​ผลิตขึ้นมาจากพลาสติกที่ใช้แล้ว และมี​ต้นทางมาจากการคัดแยกขยะของภาคประชาชน

โดยมีแพลตฟอร์ม GC YOUเทิร์น เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อขยะที่มีการคัดแยกไว้อย่างถูกต้อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการอัพไซเคิลด้วยความเชี่ยวชาญของ GC และพันธมิตร ทำให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ที่สร้างประโยชน์ให้สาธารณะ ​ประกอบด้วย เครื่องเล่นสนามแบบวิ่งข้าม เครื่องเล่นสนามแบบรั้วรอดรู เครื่องเล่นสนามแบบอุโมงค์ลอด ม้านั่ง อิฐบล๊อกปูพื้นทางเดินรูปเท้าสุนัข และอิฐบล็อกรูปแมว ซึ่ง​ทั้งหมด​ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วประเภท พลาสติกยืด และถุงบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพลาสติกหลายชั้น (Multi-layer) ซึ่งยากต่อการนำไปรีไซเคิล ทำให้ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบโดยรวมได้กว่า 1,478 กิโลกรัม ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงกว่า 1,523 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 169 ต้น

สำหรับบรรยากาศวันเปิดโครงการ มีพี่น้องประชาชนนำบุตรหลาน รวมทั้งสัตว์เลี้ยงของตัวเองมาร่วม​สนุกผ่านกิจกรรมหลากหลายภายในงาน ทั้งการโชว์สุนัขแสนรู้ ร่วมถ่ายภาพ 360 องศาร่วมกับสัตว์เลี้ยงในธีมฮาโลวีน พร้อมสกรีนชื่อน้องหมา น้องแมว ลงบนผ้าพันคออัพไซเคิลจากพลาสติกใช้แล้ว ​พูดคุยเทคนิคการเลี้ยงสัตว์จากเพจ Ninja and The Gang และ เลาร์เจอร์รี่ นี่อัลโบ้ รวมทั้งการเลี้ยงสุนัขให้ช่วยฮีลใจคนในครอบครัวจาก Therapy Dog Thailand

ภาพความสุข สนุกสนานในกิจกรรมครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจการขับเคลื่อนภารกิจ พลาสติกเทิร์นเมือง’ ของแพลตฟอร์ม GC YOUเทิร์น ที่ต้องการสร้างระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วได้อย่างครบวงจรแบบ Closed Loop ตั้งแต่ต้นทางจากการแยกขยะ การนำกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล พร้อมอัพไซเคิลให้เป็นประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้งได้แบบไม่รู้จบ ซึ่งเป็นทั้งการช่วยเทิร์นชีวิตใหม่ให้พลาสติกใช้แล้ว เทิร์นเมืองให้กลับมาปลอดขยะ รวมทั้งเทิร์นความสุขด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทั้งผู้คนในสังคม และยังส่งต่อความสุขไปถึงสัตว์เลี้ยง​น้องๆ สี่ขา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวด้วยเช่นกัน

เดินหน้าขับเคลื่อน วัฒนธรรมการแยกขยะ

ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน พร้อมสร้างสมดุลใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) มุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมพัฒนา GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างครบวงจร ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งผู้ให้บริการพื้นที่ Drop point ทั้งอาคารสำนักงาน ห้างร้าน หรือสวนสาธารณะต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างพฤติกรรมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางของคนไทย และเปลี่ยนทัศนคติการมองขยะให้เป็นทรัพยากรที่สร้างให้มีคุณค่าใหม่ได้อีกครั้ง

“การผลักดัน​ให้คนไทยแยกขยะอย่างถูกต้อง ไม่สามารถทำได้สำเร็จเพียงคนเดียวต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย รวมทั้งการทำให้ผู้คนจับต้องถึงผลลัพธ์ของการแยกขยะว่าสร้างประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านอุปกรณ์เครื่องใช้อัพไซเคิลที่ได้มอบให้สวนรถไฟทั้งเครื่องเล่นน้องหมา น้องแมว รวมทั้งม้านั่ง และบล็อกทางเดิน ซึ่งผลิตมาจากถุงร้อน ฟิล์มยืด และซองบรรจุภัณฑ์วิบวับต่างๆ ที่หลายคนอาจมองว่ารีไซเคิลไม่ได้ แต่พลาสติกทุกอย่างล้วนมีทางนำไปต่อยอดได้ทั้งหมด เพียงแค่มีการแยกจากต้นทางอย่างถูกต้อง ซึ่งในอนาคตหากมีปริมาณพลาสติกเหล่านี้เข้ามาในระบบมากขึ้น ก็สามารถนำไปสร้างประโยชน์ หรือขยายความร่วมมือไปยังพันธมิตรอื่นๆ เช่น ขยายไปสู่สวนสาธารณะแห่งใหม่ หรือโซนเครื่องเล่นเด็กในห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นต้น” ​

ด้าน คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นจัดการขยะที่แหล่งกำเนิด โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ตามแนวคิดขยะเป็นศูนย์ หรือ​ Zero Waste Management พร้อมสร้างความตระหนักรู้​การลดปริมาณขยะตามหลัก 3R คือ Reduce, Reuse and Recycle เพื่อให้เหลือเป็นขยะมูลฝอยน้อยที่สุด ภายใต้​การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือกับทาง GC ​​​ที่​ช่วยลด Pain point ให้ภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี เพราะบางคนต้องการ​แยกขยะในที่สาธารณะแต่ไม่มีถังที่ช่วยแยกขยะรองรับ ทำให้ขยะในที่สาธารณะส่วนใหญ่กลายเป็นขยะปนเปื้อนซึ่งยากต่อการนำไปรีไซเคิล

“ในแต่ละปี กทม. ต้องใช้งบประมาณในการจัดการขยะมากถึง 6-7 พันล้านบาท แต่หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้เริ่มแยกขยะด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นทาง ทั้งในบ้าน ในที่ทำงาน รวมไปถึงตามที่สาธารณะต่างๆ ก็จะส่งผลให้ปริมาณขยะโดยรวมลดลงได้ ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะได้น้อยลง และสามารถนำงบประมาณที่เหลือไปใช้ดำเนินการในส่วนที่มีความจำเป็นอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ด้านการศึกษา หรือระบบสาธารณะสุขต่างๆ เห็นได้ว่า แค่เพียงแค่​เปลี่ยนที่ตัวเองด้วยการแยกขยะ ก็จะมีส่วนในการช่วยเหลือพัฒนาเมืองได้มากขึ้นเช่นกัน”​​

Stay Connected
Latest News