ปิติ ตัณฑเกษม “Licence to Operate จากสังคมสำคัญมาก ถ้าไม่มีก็ทำธุรกิจไม่ได้ แม้จะมี Licence จากแบงก์ชาติก็ตาม”

ความเชื่อของทีเอ็มบี องค์กรจะยั่งยืนต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง จึงเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่ออก “พันธบัตรสีเขียว” (Green Bond) อายุ 7 ปี มูลค่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,850 ล้านบาท