‘ผ้าห่มพลังงานแสงอาทิตย์’ อังกฤษเสนอไอเดียพัฒนา ‘สินค้าเพื่อความยั่งยืนแบบพอเพียง’ ที่ทำให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้

การได้เห็นผู้คนโดยเฉพาะคนฐานะยากจนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนนับเป็นเป้าหมายหลักข้อหนึ่งของ Mireille Steinhage นักออกแบบชาวอังกฤษที่ผลักดันให้ตัวเธอเดินหน้าออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ในวงกว้าง