กลุ่มเซ็นทรัล ดันแคมเปญ ‘THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน’ วาง 6 กลยุทธ์ เร่งขยายผลเชิงบวกต่อเนื่อง และเข้มข้นมากขึ้น

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ตลอด 77 ปีของกลุ่มเซ็นทรัล ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ผ่านโครงการ “เซ็นทรัล ทํา” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ​

‘ผ้าห่มพลังงานแสงอาทิตย์’ อังกฤษเสนอไอเดียพัฒนา ‘สินค้าเพื่อความยั่งยืนแบบพอเพียง’ ที่ทำให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้

การได้เห็นผู้คนโดยเฉพาะคนฐานะยากจนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนนับเป็นเป้าหมายหลักข้อหนึ่งของ Mireille Steinhage นักออกแบบชาวอังกฤษที่ผลักดันให้ตัวเธอเดินหน้าออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ในวงกว้าง