ผู้บริโภคมองปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว กว่า 2 ใน 3 พร้อมจ่ายให้สินค้า Eco-friendly ที่แพงกว่าไม่เกิน 20%

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันต่างรู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไป และมองว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัว จึงเริ่มมีความตระหนัก และพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดผลกระทบและความรุนแรงของปัญหา

เกาหลีใต้ปรับเปลี่ยนระบบการติดฉลากวันหมดอายุ ลดปริมาณขยะอาหาร

เกาหลีใต้ ประกาศปรับเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับการติดฉลากวันหมดอายุสินค้า เป็นครั้งแรกในรอบ 38 ปี โดยเริ่มกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2566 เป็นต้นไป