กลุ่มบริษัทบางจาก จัดงาน CG Day ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 “ร่วมส่งต่อพลังความดี ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งยั่งยืน” สร้างองค์กรเติบโตยั่งยืนควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมแสดงพลังการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในกิจกรรม CG Day 2023 (Corporate Governance Day) ครั้งที่ 18 ของกลุ่มบริษัทบางจาก ภายใต้แนวคิด “ร่วมส่งต่อพลังความดี ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งยั่งยืน”