CENTRAL GROUP ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสู้ทุกท่าฝ่าทุกทางเพื่อต้านภัยโควิดแบบครบวงจร

กลุ่มเซ็นทรัล ผนึกกำลังบริษัทในเครือและภาคี สนับสนุนและดูแลด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร 360 องศา ร่วมเคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ ด้วยการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและให้การช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง

ปี 2021 เดินทางแบบ new normal มนุษย์ต้องพก “พาสปอร์ตวัคซีน”

ในที่สุดความหวังของมวลมนุษย์ที่กำลังวิตกกังวลกับโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19 ก็เริ่มมีความหวังขึ้น เมื่อเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 เกิดขึ้นแล้วในบางประเทศ โดยเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อมากที่สุด เช่น กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มคนทำงานด้านสาธารณสุข ก่อนที่จะเริ่มฉีดประชาชนในประเทศ