Divana จับมือ นุ่น-ศิรพันธ์ สร้างแบรนด์ Divana Urban Forest เปิดอาณาจักรคนรักสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำ Sustainable Living

จากแนวคิดที่ต้องการจะสร้าง “การอยู่ เพื่อดีไปด้วยกัน” ทั้ง คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการและ Lifestyle ของคนเมือง จึงกลายมาเป็น Divana Urban Forest และเพื่อการสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ECOTOPIA ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 3 อาณาจักรของคนรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มีความเชื่อว่า “เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน” (Together, We Co-Create a Better World) สร้างประสบการณ์ใหม่ของคำว่าอีโค่ให้เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายและเป็นเรื่องใกล้ตัว