อาร์เอส กรุ๊ป ตั้งเป้าลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ริเริ่มโครงการ RS Net Zero​ ผลิตกระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติกในธีม RS MEETING CONCERT 2022

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป เชื่อมั่นในความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดของเสียในการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงาน จึงริเริ่มโครงการ #RSNETZERO ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสู่การลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในองค์กร