โลกร้อนส่งผลให้น้ำทะเลอุ่นขึ้น ส่อวิกฤติจำนวนปลาแซลมอนลดลงอย่างรุนแรง

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ฝูงปลาแซลมอนชัมเกือบล้านตัวจะแหวกว่ายไปยังแม่น้ำ Yukon ในแถบอลาสก้า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองทางตอนเหนืออันห่างไกลมาหลายชั่วอายุคน แต่ปีที่แล้วการอพยพของปลาแซลมอนลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสิบของระดับปกติส่งผลให้รัฐต้องนำเข้าปลาแช่แข็งจากภูมิภาคอื่นๆแทน