ส่อง 12 แบรนด์ Dirty Zone 2023 แชมป์สร้างขยะพลาสติกมากที่สุดในอังกฤษ​ ‘Coca-Cola’ คว้าแชมป์ 4 ปีต่อเนื่อง

โคคา – โคลา (Coca-Cola) คว้าแชมป์แบรนด์ Dirty Zone 2023 ถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อมลพิษพลาสติก อันดับที่ 1 ใน​ UK รั้งแชมป์เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง ตลอดการจัดทำรายงานทั้ง 4 ปี