ไทยพาณิชย์จับมือหลักสูตรออนไลน์ระดับโลก เปิดตัวโครงการ LHL Brainery ครั้งแรก เสริมทักษะเพื่อคนไทย ลับคมสมองสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ดร. บาร์บาร่า โอ๊คลีย์ เจ้าของหลักสูตรออนไลน์ “Learning How to Learn: Powerful Mental Tools to Help You Master Tough Subjects” ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เปิดตัวโครงการ LHL Brainery  จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เป็นภาษาไทยครั้งแรกขึ้นบนแพลตฟอร์ม Coursera