ยีนส์ลีวายส์ ? เกี่ยวอะไรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงกับต้องวางกลยุทธ์สู้ปัญหานี้ !

Levi Strauss & Co. (LS&Co.) กำหนดแผนงานอุตสาหกรรมด้วย Science-Based Target ให้กับซัพพลายเชนทั่วโลก เน้นไปที่ลดการปล่อยปริมาณคาร์บอนภายในโรงผลิตที่ Levi เป็นเจ้าของ และโรงผลิตที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ รวมไปถึงซัพพลายเชนของบริษัททั่วโลกภายในปี ค.ศ. 2025