เปลี่ยน PET เป็น ‘เพชร’ ได้จริงๆ นักวิทยาศาสตร์ใช้แสงเลเซอร์สร้าง ‘ชีวิตที่สองของขวดพลาสติก’ ต่อยอดได้หลายนวัตกรรมแห่งอนาคต

ก่อนหน้านี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวการผลิตเครื่องประดับมูลค่าสูงอย่างเพชร ที่เชื่อมโยงเข้ากับนวัตกรรมช่วยลดผลกระทบกับสภาพอากาศ เนื่องจาก อุตสาหกรรมการผลิตเพชรตามธรรมชาติ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกมองว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก