เปลี่ยน PET เป็น ‘เพชร’ ได้จริงๆ นักวิทยาศาสตร์ใช้แสงเลเซอร์สร้าง ‘ชีวิตที่สองของขวดพลาสติก’ ต่อยอดได้หลายนวัตกรรมแห่งอนาคต

ก่อนหน้านี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวการผลิตเครื่องประดับมูลค่าสูงอย่างเพชร ที่เชื่อมโยงเข้ากับนวัตกรรมช่วยลดผลกระทบกับสภาพอากาศ เนื่องจาก อุตสาหกรรมการผลิตเพชรตามธรรมชาติ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกมองว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

LONGi แจ้งเกิด Hi-MO 6 มอบประสบการณ์ใหม่ให้ตลาด Renewable ผสานสุนทรียศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยี

พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เติบโตมากเป็นอันดับต้นๆ ในด้านการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกในอนาคต การอัปเกรดเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ประกอบกับสถานการณ์การใช้งานที่เพิ่มขึ้น เป็นผลทำให้แผงพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการติดตั้งบนหลังคาบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม มีศักยภาพอย่างมหาศาล