“สิงห์ เอสเตท” ส่ง “โตไวไว” หนุนพีพี [PR.NEWS ]

นับเป็นการ Kicks Off การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development: SD) คืนสมดุลธรรมชาติอย่างครบวงจรจากท้องฟ้าสู่ใต้ทะเลสานต่อโครงการพีพีกำลังจะเปลี่ยนไป มุ่งสร้างความสมดุลการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อม และร่วมสนับสนุนโครงการ “พีพีโมเดล” ต้นแบบแผนปะการังแห่งชาติ