โทลเวย์ร่วมหนุนโครงการ”จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เกิดขึ้นจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น