บ้านปูจัด Impact Day ขยายโอกาส สร้างตลาดให้กิจการเพื่อสังคม ส่งเสริม SE Ecosystem ไทยเข้มแข็ง

บ้านปู เผย 3 ทีมผู้ชนะโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 11 “Green Diamond Phetchabun – The Next Forest – Swoop Buddy” นำทีม SE ระยะขยายผล เสวนาชี้ทางเร่งการเติบโต สร้างผลกระทบเชิงบวกวงกว้าง

‘อาข่า อ่ามา’ แบรนด์กาแฟชนเผ่าระดับโลก กับเป้าหมายสูงสุดด้วยการสร้าง Agripreneur และ Social Impact

ตลอดเส้นทาง 12 ปี ที่ผ่านมา เรื่องราวการเติบโตและความสามารถในการสร้างการยอมรับระดับโลกของกาแฟชนเผ่า ‘อาข่า อ่ามา’ เป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ รวมทั้งโมเดลขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบ Socially Empowered Enterprise ว่าสามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด SET SE201 for Corp. ส่งเสริม บจ. ยกระดับงานเพื่อสังคม ต่อยอดสร้าง SE

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโปรแกรม “SET SE201 for Corp.” สำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งยกระดับโครงการเพื่อสังคมหรือ CSR สู่แนวทางการทำงานอย่างยั่งยืนให้สามารถเชื่อมเข้าไปใน Value Chain ของธุรกิจ พร้อมส่งเสริม บจ. ต่อยอดการสร้าง Social Enterprise เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

เผย 5 ธุรกิจแนว Social Enterprise ที่กล้าเปลี่ยนแปลงสังคมสู่พลังบวก

“กิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความอยากช่วยเหลือสังคมและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยไม่เคยนึกถึงผลกำไร แต่ความเป็นจริงแล้วธุรกิจสามารถเติบโตไปได้พร้อมกับสังคม เพราะเมื่อกิจการเพื่อสังคมของเราเติบโตและไปต่อได้ เราก็มีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นได้เช่นกัน”

“บ้านปู”เปิดรับ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 10 พร้อมสร้างชุมชนSEให้สังคม

บ้านปู เปิดรับสมัคร”พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 10 หวังปลุก Passion คนรุ่นใหม่ต่อยอดไอเดียธุรกิจให้เติบโตทั้งในด้านรายได้และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากสนับสนุนทุนต่อยอกแล้ว พร้อมเป็น”พี่เลี้ยง”เวิร์คช็อปองค์ความรู้และสร้างเน็ตเวิร์คชุมชนเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมให้

“ต้นกล้าหญิง” พฤติพร จินา ผู้ขับเคลื่อนงานสังคม ควบคู่กับการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

เพราะแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)” เป็นสิ่งที่ตอกย้ำ และทำให้ “ต้นกล้าหญิงพฤติพร จินา” ต้นกล้าชุมชนของมูลนิธิเอสซีจี ยึดมั่นและใช้แนวทางดังกล่าวในการขับเคลื่อนงานสังคมไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ

GC มุ่ง Circular Economy สร้างสมดุลพลาสติกสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจใหม่

เสื้อยืดตัวนี้ผลิตจากขยะพลาสติกทะเลไทย ย้ำ CSR,CSV,SE ได้ Transform สู่ Upcycling จากความร่วมมือกับฮาเวียร์ โกเยนิเช่ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ในหมวด Sustainability ของ GC และก้าวเข้าสู่ Circular Economy

เปิดเครื่องมือ SE.School ทำตามฝันคน Gen Y

SE.School เป็นแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์แห่งแรกในไทยเพื่อผู้ประกอบการทางสังคม ซึ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมมากขึ้น จุดหมายเครื่องมือ เพื่อสร้างคลังความรู้กลุ่มคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปที่สนใจในกิจการเพื่อสังคม

ติวเข้มผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม SET SE 102

SET อาสาเป็นตัวกลางในการทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมทั้งบนออนไลน์และ การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัด Workshop การจัดประชุมย่อย/สัมมนา ในประเด็นหัวข้อด้านสังคมที่อยู่ในความสนใจของภาค ธุกิจและภาคสังคม

อย่ามองสิ่งที่คุ้นเคยไร้ค่า เพราะทั้ง 7 คำยังต้องใช้ ตามสถานะ

CSR, SD, CSV, SE, SB, ESG, CG สถาบันไทยพัฒน์มองว่า ทั้ง 7 คำดังกล่าว ในระดับองค์กร จัดเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรคาดหวังให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืน