“บ้านปู”เปิดรับ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 10 พร้อมสร้างชุมชนSEให้สังคม

บ้านปู เปิดรับสมัคร”พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 10 หวังปลุก Passion คนรุ่นใหม่ต่อยอดไอเดียธุรกิจให้เติบโตทั้งในด้านรายได้และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
นอกจากสนับสนุนทุนต่อยอกแล้ว พร้อมเป็น”พี่เลี้ยง”เวิร์คช็อปองค์ความรู้และสร้างเน็ตเวิร์คชุมชนเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมให้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่น พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อความร่วมมือในการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องกับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C ปีที่ 10 เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งแบบรายบุคคลหรือรวมกลุ่มไม่เกิน 4 คน อายุระหว่าง 20-35 ปี จากทั่วประเทศ

โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 12 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Banpu Champions for Change พร้อมเตรียมพบความพิเศษในปีนี้กับ SE School on Campus เวทีถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการทำกิจการเพื่อสังคมแก่ผู้ประกอบการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ SE School สู่กิจกรรมภาคปฏิบัติ ที่จะชวนปลุกแรงบันดาลใจ ต่อยอดไอเดียธุรกิจให้เติบโตทั้งในด้านรายได้และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 

 

อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีที่ 10 ของโครงการ BC4C ซึ่งบ้านปูฯ ถือเป็นเอกชนไทยรายแรกๆ ที่ก้าวเข้ามาสนับสนุน SE ในฐานะผู้บ่มเพาะ (Incubator) อย่างจริงจัง เพราะเห็นถึง Passion และพลังของคนรุ่นใหม่ที่คิดสร้างกิจการของตัวเองพร้อมไปกับการแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ ด้วยวิธีการทางธุรกิจ เราไม่อยากปล่อยให้พลังและความตั้งใจดีเหล่านี้สูญหายไป ประกอบกับความเชื่อของบ้านปูฯ ว่า พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ดังนั้น นอกจากการมอบเงินทุนสนับสนุนแล้ว ที่ผ่านมา บ้านปูฯ เน้นปลูกฝังและส่งเสริมในด้านความคิดแบบผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะทางธุรกิจ และการนำไปทดลองลงมือทำจริง ตลอดจนการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนมุมมองแม้จะจบโครงการในแต่ละปีไปแล้ว”

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านโครงการทั้ง 9 รุ่นกลายเป็นชุมชนเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่แน่นแฟ้นและเข้มแข็ง พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการรุ่นต่อๆ ไป โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บ้านปูได้เพิ่มเติมช่องทางการเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการแก่สังคมในวงกว้างผ่าน SE School และกิจกรรมการขยายเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม โดยไม่จำกัดเฉพาะฝั่งผู้ประกอบการ แต่รวมถึงคนทั่วไปในฐานะผู้บริโภคด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของบ้านปูที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพไปด้วยกัน

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ BC4C#10 จะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปและการฝึกอบรม พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในมุมมองต่างๆ จากรุ่นพี่ BC4C ทั้งการพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การบริหารทางการเงิน การวัดผลทางสังคม อีกทั้งยังมีเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมในระหว่างร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ รวมทั้งต่อยอดให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)