โครงการ SeaClear การผสานหุ่นยนต์ และ AI ช่วยกำจัดขยะใต้ท้องทะเล

ขยะพลาสติกยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันขยะพลาสติกในท้องทะเลมีมากถึง 75-119 ล้านตัน​ ขณะที่ความพยายามในการกำจัดขยะพลาสติกในทะเลมักจะโฟกัสเพียงแค่ขยะที่พบบนผิวน้ำเท่านั้น แต่รู้หรือไม่ว่า ขยะที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการจัดการ โดยมีการประเมินไว้ว่า มีขยะอยู่ตามพื้นผิวใต้ท้องทะเลถึง 94%  เลยทีเดียว