จีนผุดไอเดียเมกะโปรเจคเปลี่ยน “ขยะ”ให้เป็น “พลังงาน”

ปริมาณขยะล้นเมืองมักเป็นปัญหาอันดับต้นๆของเมืองใหญ่ที่มีปัจจัยมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุให้เกิดแคมเปญมากมายเพื่อรณรงค์การลดขยะด้วยวิธีต่างๆ เพราะเหตุนี้จึงทำให้รัฐบาลจีนผุดไอเดียการนำขยะมาใช้ประโยชน์ด้วยการสร้างเมกะโปรเจคเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานที่สามารถรองรับขยะได้ถึง 5,000 ตันต่อวัน

“เซินเจิ้น” เปลี่ยนจาก “สุดยอดเมืองฝุ่นละอองเยอะที่สุด”มาป็น “สุดยอดเมืองที่ยั่งยืน”

หลายปีมานี้ “เซินเจิ้น” พยายามต่อสู้กับปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่น่าปวดหัวที่สุดของประเทศจีน ซึ่งในที่สุดก็ชนะจนได้กลายเป็นเมืองที่ประสบความสำเร็จในการลดระดับหมอกควันพิษในอากาศ การันตีด้วยรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกจากองค์การสหประชาชาติในปี 2002