พาชม ‘พีทีที สเตชั่น แฟลกชิป วิภาวดี 62’ ต้นแบบสถานีแห่งอนาคต ทรานสฟอร์มสู่ OR Space ตามแนวทาง SDG Model ชี้อนาคตบางสถานีอาจไม่มี Gas station ให้บริการ

หลังเริ่ม Diversify โมเดลธุรกิจให้หลากหลายเพื่อลบภาพจำการเป็น Mobility Provider ด้วยการเพิ่มความหลากหลายในธุรกิจไลฟ์สไตล์มากขึ้น ล่าสุด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) ได้พัฒนาต้นแบบ OR Space ผ่าน ‘พีทีที สเตชั่น แฟลกชิป วิภาวดี 62′ (PTT Station Flagship วิภาวดี 62) ที่มีสัดส่วนธุรกิจไลฟ์สไตล์ภายในสถานี 80% ขณะที่ 20% เป็นกลุ่ม Oil&Gas