Browsing the "Soneva" Tag

Soneva จับมือ UNDP พัฒนาสิ่งแวดล้อม&สิทธิเสรีภาพกับสตรี

29 November 2017 | by Panee

Soneva ผู้ดำเนินกิจการรีสอร์ทหรูชั้นนำของโลก จับมือเป็นพันธมิตรกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้นในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของสหประชาชาติด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development Goals – SDGs) Back to Top ↑