จีนมาเหนือเมฆ..เตรียมส่งจรวดยักษ์สร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์บนอวกาศ

การหาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อนำมาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลที่กำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้นับเป็นเรื่องสำคัญที่หลายประเทศให้ความสนใจ และนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับการผลิตพลังงานทดแทนดังกล่าวให้เพียงพอต่อความต้องการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม