“SPI” เซ็นเอ็มโอยู “ศิริราช” ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิต รองรับสังคมผู้สูงวัย

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ในเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริราชกำลังก่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์ดูแลและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ซึ่งจะเปิดดำเนินการระยะที่ 1 ปลายปี 2566 นี้

 “SPI” ลงนาม MOU ร่วมกับ “MTS Gold” พัฒนาแพลตฟอร์มออมทองรูปแบบดิจิทัล เปิดช่องทางซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำสำหรับ ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทในเครือสหพัฒน์

เครือสหพัฒน์ โดย “สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง” ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ “เอ็มทีเอส โกลด์” ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนซื้อ–ขาย ทองคำ ในรูปแบบดิจิทัล โกลด์ เซฟวิ่ง (Digital Gold Saving) ยกระดับอุตสาหกรรมการลงทุนทองคำสู่ Digital Economy

SPI คว้า 2 รางวัลเกียรติยศระดับภูมิภาคเอเชีย องค์กรชั้นนำผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง : ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (กลาง) อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ขวา) ประธานเครือสหพัฒน์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิชัย กุลสมภพ (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ในโอกาสได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศระดับภูมิภาคเอเชีย กับ “รางวัล Asia’s Greatest CEO 2023 ” ผู้นำองค์กรวิสัยทัศน์กว้างไกล และ “รางวัล Asia’s Greatest Brands 2023” องค์กรชั้นนำของเอเชียผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค จัดโดย Asia One