จีนเปิด​ “Wanjia Mart” ต้นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสีเขียวคาร์บอนต่ำ เมื่อไลฟ์สไตล์ความยั่งยืนเป็นกลไกการเติบโตครั้งใหม่ให้ธุรกิจค้าปลีกในจีน

ปัจจุบันการบริโภคของผู้คนในประเทศจีนได้ถูกยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง บวกกับแรงผลักดันจากยุทธศาสตร์แห่งชาติ และแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนตามกรอบ ​ESG  ซึ่งได้กลายเป็นกลไกการเติบโตใหม่สำหรับธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของจีน

“Nude” Shopping เทรนด์ใหม่กำลังมา

อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าการเปลื้องผ้าไปชอปปิงจะเป็นเทรนด์ใหม่ของศตวรรษนี้ แต่คำว่า Nude หมายความถึงการไม่ห่อหุ้มผักผลไม้ด้วยพลาสติกต่างหาก