H&M คอลเลคชั่นใหม่ แฟชั่นจากผ้าจำนวนน้อย&เศษผ้า !

คอลเลกชั่นนี้ Conscious-Led Activeware ระบุถึงความมุ่งมั่นต่อเนื่อง H&M เรื่องความยั่งยืน และเป็นเพียงหนึ่งในหลายขั้นตอน H&M กำลังดำเนินไปสู่เป้าหมายโดยรวมของการเป็นชุดกีฬาหมุนเวียน (Circular Sportswear) 100%