Browsing the "Sustainability Awards of Honor" Tag

เอสซีจี SET Sustainability Awards 2017 ปี 3 [PR.NEWS]

10 November 2017 | by admin t

ชลณัฐ ญาณารณพ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี ยุทธนา เจียมตระการ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี ร่วมรับรางวัล SET Sustainability Awards 2017Back to Top ↑