นักแต่งบ้านหัวใจรักษ์โลกต้องไม่พลาด‘สวิทช์ไฟ-เต้าเสียบ’ผลิตจากคอนกรีตแทนพลาสติกแบบเดิมๆ

การออกแบบสินค้าโดยปกติแล้วจะคำนึงถึงลักษณะการใช้สอยที่ผสมผสานความสวยงามเพื่อให้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจับจองเป็นเจ้าของ แต่ปัจจัยดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอสำหรับยุคปัจจุบันที่เรากำลังส่งเสริมให้คนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่