Family Mart ไต้หวัน ขับเคลื่อน ​Low-Carbon Economy พร้อมดึง AI รับมือธุรกิจร้านสะดวกซื้อ​แข่งขันรุนแรง

ธุรกิจค้าปลีกในไต้หวัน โดยเฉพาะในกลุ่มร้านสะดวกซื้อ มีการแข่งขันสูงมาก ซึ่งความหนาแน่นของจำนวนร้านสะดวกซื้อต่อจำนวนประชากรของไต้หวันถือว่าสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกเลยทีเดียว

ไต้หวันเข้ม ห้ามอีคอมเมิร์ซใช้สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ที่มี PVC เริ่มมีผลบังคบใช้ 1 ก.ค. 66

การค้าปลีกออนไลน์ของไต้หวันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในช่วงหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มูลค่าเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 262,545 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 494,845 ล้านบาท ในปี 2564

ไต้หวัน เปลี่ยนภูเขาขยะเปลือกหอยนางรม เป็น Biomaterial สร้างมูลค่าเพิ่มได้นับหมื่นล้าน

เขตชายฝั่งทะเลอย่างตำบลตงสือ เมืองเจียอี้ ถือเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมมีชื่อของไต้หวัน โดยหอยนางรมถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่มานานนับร้อยปี