เดอะมอลล์ กรุ๊ป ประกาศเป็นรีเทลแห่งแรกที่ใช้ Deep Tech วัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้จากการบริโภค หนุนให้เกิดการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน พร้อมผนึกพันธมิตสร้าง Sustainable Ecosystem

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจก  เดินหน้าเป็นรีเทลแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ DEEP TECHNOLOGY หรือเทคโนโลยีขั้นสูง วัดผลปริมาณการลดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม