เบื้องหลังอาหารถูกทิ้งเป็น “ขยะ” ทั้งที่ยังกินได้

อาหารยังกินได้ แต่ถูกทิ้งเป็น “ขยะ” จากบ้าน 13,000 ล้านปอนด์ จากธุรกิจบริการกว่า 3 พันล้านปอนด์ เป็นปัญหาใหญ่ในสหราชอาณาจักร Tesco คลายความกังวลกับฉลากที่ระบุวันที่ควรบริโภคก่อน (Best Before Dates) ของสินค้าประเภทผักและผลไม้กว่า 70 รายการเพื่อลดขยะอาหาร

@ Tesco มาเลเซีย ช้อปใช้ถุง Reuse ได้เงินคืน 20 เซนต์

เป้าหมายคือการเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้า เพราะในแต่ละปีชาวมาเลเซียทิ้งถุงพลาสติกโดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 300 ใบ ซึ่งบางส่วนกลายไปเป็นมลพิษต่อสัตว์ทะเล ส่งผลให้วันนี้ Tesco มาเลเซียเปิดตัวโครงการ the Unforgettable Bag

Tesco & Nestlé ได้ประโยชน์ใช้โปรตีนจากพืช

ความต้องการการบริโภคโปรตีนจากพืช ถือเป็นโอกาสของMerging Markets ที่บริษัทชั้นนำระดับโลกไม่ควรมองข้าม มีนักลงทุนรายใหญ่ผลักดันให้บริษัทต่างๆ ยกเลิกการนำโปรตีนจากสัตว์มาใช้