มูจิ ประเทศไทย ชูทางเลือกแฟชั่นยั่งยืน เปิดตัวคอลเลคชันเส้นใยกัญชง ​ใช้ทรัพยากรน้อยลง พร้อมย้ำความ minimalist ช่วยลดขยะแฟชั่น

มูจิ ประเทศไทย (MUJI) ย้ำจุดยืนความยั่งยืนกลุ่มสินค้าแฟชั่น ใช้ “เส้นใยกัญชง” (Hemp) วัสดุสิ่งทอแห่งอนาคต ถักทอความยั่งยืน จากกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่รักษ์โลกมากกว่า