ฐาปน-ไทยเบฟ โกยรางวัล 3 เวทีโลก ตอกย้ำผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืนระดับโลก

ไทยเบฟได้รับคะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก S&P Global ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกของประเภท กลุ่มดัชนีโลก (World Index) เป็นปีที่ 5 และเป็นสมาชิกของกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) เป็นปีที่ 6