แอลจีประกาศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครั้งใหญ่ที่สุด ปี 2573 ต้องลด 1.5°C

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) ประกาศความมุ่งมั่นในการตั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์แอลจีภายในปี พ.ศ. 2573 ทำให้แอลจีเป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีแห่งแรกที่เข้าร่วมแคมเปญระดับโลก “Business Ambition for 1.5°C” เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero)

โกลบอลคอมแพ็กไทยผนึก60องค์กรยักษ์ร่วมขับเคลื่อนฝ่าวิกฤติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เริ่มแล้วงาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” ผนึก 60 องค์กรยักษ์ใหญ่ของไทยให้คำมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจะลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวม 998 โครงการ มูลค่ารวมอย่างน้อย 1.2 ล้านล้านบาทภายในปี 2573 นายกตู่ ย้ำ“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้น “การพัฒนาคน” และ “ความมั่นคงของมนุษย์” เพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมฯชี้วิกฤติข้างหน้าร้ายแรงกว่าโควิด แนะวิธีรอดต้องความร่วมมืออย่างเป็นปึกเเผ่นของทุกภาคฝ่าย

“ศุภชัย เจียรวนนท์” นำเครือฯให้คำมั่น CP Group Sustainability Goals 2020

“วันนี้ความฝันของเรามีความชัดเจนว่า เราจะรวมเรื่องความยั่งยืนอยู่ในเป้าหมายขององค์กรปี 2020 และจากนี้ไป นอกเหนือจากความฝันที่จะสร้างสินค้าหรือบริการที่ดี แล้วเรายังต้องมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่ดีด้วย”