เดอะมอลล์ กรุ๊ป หนุนแยกทิ้งขยะอันตรายในชุมชนถูกวิธี

ร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย” โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้น และจัดตั้งตู้วางจุดเก็บรวบรวมขยะอันตราย (Drop Off) ครบทั้ง 9 สาขา

ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะอันตราย ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกซ์ อาทิ แบตเตอรี่มือถือ, ซากโทรศัพท์มือถือ, หลอดฟลูออเรสเซนส์, ถ่านไฟฉาย, ภาชนะปนเปื้อนสารที่เป็นอันตราย เช่น กระป๋องสเปรย์ จัดเป็นวัตถุอันตราย เนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท หากได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกวิธี และเกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม อาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม”

ด้วยเหตุนี้ จึงเชิญชวนประชาชนหันมาทิ้งขยะอันตรายอย่างถูกวิธี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกจัดตั้งตู้เก็บรวบรวมขยะอันตราย (Drop Off) 
ในห้างสรรพสินค้าภายในเครือเดอะมอลล์ฯ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

เดอะมอลล์ รามคำแหง บริเวณลานจอดรถ ชั้น 1A
เดอะมอลล์ ท่าพระ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 1
เดอะมอลล์ บางแค บริเวณบันไดหนีไฟ ชั้น GB
เดอะมอลล์ บางกะปิ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 1A
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน บริเวณบันไดหนีไฟ ชั้น GA
เดอะมอลล์ นครราชสีมา บริเวณบันไดทางเข้าห้างลานจอดชั้น 1 ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี โดยร่วมมือกับเทศบาลนครนครราชสีมา
ดิ เอ็มโพเรี่ยม บริเวณ ลานจอดรถชั้น B1 ด้านข้างจุดตอกบัตรพนักงาน
ดิ เอ็มควอเทียร์ บริเวณประตูทางเข้า-ออก อาคาร C ชั้น B
บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ บริเวณประตูทางเข้าห้าง G6 ลานจอดรถชั้น G

พนักงานเดอะมอลล์ กรุ๊ป เข้ารับการอบรมในการบริหารจัดการขยะอันตราย จาก กทม.

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน และจะมีการเปิดตู้ฯ ทุก 7 วัน เพื่อนำส่งขยะอันตรายให้แก่กรุงเทพมหานคร นำไปกำจัดในที่ที่ถูกกำหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งตู้วางจุดเก็บรวบรวมขยะอันตราย (Drop Off) ครบทั้ง 9 สาขา ภายในวันที่ 1 มกราคม 2561

Stay Connected
Latest News