เทรนด์ฤาไม่… “ตาย” จากอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี เผยสถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2560 อุบัติเหตุ 3,690 ครั้ง ตาย 390 คน สาเหตุหลักคือ คน

ชลัช วงศ์สงวน ผู้บริหารโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี แนะนำ 5 เคล็ดลับขับขี่ปลอดภัย สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่โรงเรียนได้รับการรับรองในระดับสากล เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในช่วงปีใหม่ไทยอย่างยั่งยืน ได้แก่

1.) มองไกลไปข้างหน้า เพื่อจะได้สังเกตเห็นอันตรายต่างๆ ในทิศทางที่เรากำลังจะไปล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วินาที โดยวิธีการนับนั้น ขณะรถวิ่งให้ผู้ขับขี่มองวัตถุที่อยู่ไกลไปข้างหน้าและนับให้ได้มากกว่า 15 วินาทีก่อนที่รถจะถึงวัตถุนั้น
2.) มองภาพรอบตัวอยู่เสมอ เช่น ทางร่วมทางแยก เขตชุมชน ป้ายเตือนต่างๆ รวมถึงการสังเกตอันตรายต่างๆ รอบรถ จากการมองกระจกทุกๆ บาน ทุกๆ 5-8 วินาที
3.) เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า เพื่อให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นทางข้างหน้าได้ดี และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการชนท้ายรถคันหน้า
4.) ก.ส.ม.ป. ย่อมาจากกระจก สัญญาณ มองข้ามไหล่ และปฏิบัติ เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการเปลี่ยนช่องทางและเลี้ยวรถได้ทุกครั้ง วิธีปฏิบัติ คือ ผู้ขับขี่ควรมองกระจกเพื่อตรวจสอบรถที่มาจากด้านข้าง จากนั้นให้สัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเตือน ก่อนเปลี่ยนทิศทางให้มองข้ามไหล่เพื่อกำจัดจุดบอด และเมื่อเห็นว่าปลอดภัยค่อยเปลี่ยนทิศทางของรถ
5.) วางตำแหน่งรถให้เหมาะสม ควรรักษาระยะห่างโดยรอบรถเป็นรูปวงรี ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังตลอดเวลาเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นพื้นที่กันไว้สำหรับหลบหลีกในกรณีฉุกเฉิน

หากผู้ขับขี่ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตาม 5 เคล็ดลับดังกล่าว ประกอบกับการขับขี่ด้วยความระมัดระวังและมีสติ ย่อมจะสามารถลดอุบัติเหตุและการสูญเสียบนท้องถนนจากการเดินทางได้เป็นอย่างมากในทุกช่วงเวลาไม่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ได้ให้การฝึกอบรมหลักสูตรซึ่งได้รับการรับรองในระดับสากล แก่บุคลากรของเอสซีจี คู่ค้าคู่ธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ความสนใจทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปไปแล้วกว่า 120,000 คน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความปลอดภัย มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงาน และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ โดยบุคลากรผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริง ด้วยการแบ่งออกเป็นสถานีเรียนรู้ต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย เช่น

· สถานีตรวจความพร้อมของร่างกาย โดยทดสอบปฏิกิริยาและการมองเห็นด้วย Touch Screen Physical Test

· สถานีทดสอบขับรถบนเครื่อง Driving Simulator แห่งเดียวในประเทศที่ใช้จำลองสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งได้ มาตรฐานเดียวกับการฝึกอบรมนักบิน

· สถานีเรียนรู้จุดบอดของรถ เพื่อให้สามารถหลบเลี่ยงจากอันตรายได้

· สถานีทดสอบการขับ การเบรค และการหักหลบในกรณีฉุกเฉิน

· สถานีแว่นเมาที่จำลองให้เห็นอันตรายจากการเมาแล้วขับ

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี แนะนำ 5 เคล็ดลับ ร่วมภาคเครือข่าย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมแนะนำ 5 เคล็ดลับขับขี่ปลอดภัย สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถบรรทุกในสถานีเรียนรู้ต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย นับตั้งแต่เริ่มเขช็คสุขภาพความดัน ดูเรื่องตาบอดสี ทดลองขับรถบรรทุก ขี่มอเตอร์ไซค์ ในห้องซีมูเลเตอร์ และความปลอดภัยอย่าเข้าใกล้รถบรรทุกในจุดที่เชือกสีแดงพาดไว้ เพราะเป็นจุดที่คนขับจะมองไม่เห็นจริง สุดท้ายสิ่งที่ย้ำคือ เมื่อนั่งในรถไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตาม จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัย ซึ่งอันนี้ยืนยันว่าจำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แม้ว่าจะนั่งในรถตู้ก็ตาม

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี แนะนำ 5 เคล็ดลับ ร่วมภาคเครือข่าย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมแนะนำ 5 เคล็ดลับขับขี่ปลอดภัย สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถบรรทุกในสถานีเรียนรู้ต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย นับตั้งแต่เริ่มเขช็คสุขภาพความดัน ดูเรื่องตาบอดสี ทดลองขับรถบรรทุก ขี่มอเตอร์ไซค์ ในห้องซีมูเลเตอร์ และความปลอดภัยอย่าเข้าใกล้รถบรรทุกในจุดที่เชือกสีแดงพาดไว้ เพราะเป็นจุดที่คนขับจะมองไม่เห็นจริง สุดท้ายสิ่งที่ย้ำคือ เมื่อนั่งในรถไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตาม จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัย ซึ่งอันนี้ยืนยันว่าจำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แม้ว่าจะนั่งในรถตู้ก็ตาม

ทุกสถานีนั้นจะช่วยเพิ่มทักษะความรู้และความชำนาญในการขับขี่ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทั้งคนและรถ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ชลัช กล่าวในท้ายที่สุดว่า ปีที่แล้วมีการวิ่งรถบรรทุกจากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ 2 ล้านเที่ยว ในจำนวนนี้แบ่งเป็นวิ่งแบบลอจิสติกส์ 1ล้าน 3 แสนเที่ยว มีอุบัติเหตุไม่เกิน 0.01%

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-816-5624 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. หรือ www.facebook.com/scg.skills

 

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!