ดอนเมืองโทลล์เวย์ร่วมใจพนง.จิตอาสาทำกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดปี 2561

“การดำเนินธุรกิจนั้นไม่ควรคำนึงถึงแค่ผลประโยชน์ของแต่ตัวเราเอง แต่ต้องมองถึงสังคมรอบข้าง และที่สำคัญต้องต่อเนื่องและยั่งยืน” ธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ดอนเมืองโทลล์เวย์ตอกย้ำแนวความคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่พนักงานทุกคนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนมากว่าทศวรรษ

 

 

 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ครอบคลุมทุกมิติทางสังคม ได้แก่ 1. Tollway Smart Way – ยกระดับการศึกษาของสังคม 2. Tollway Green Way – ยกระดับสิ่งแวดล้อม 3. Tollway Better Way – ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม 4. Tollway Happy Way – ยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด 5. Tollway Safety Way – ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน

ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯได้จัดกิจกรรมดีๆมากมาย ครบทั้ง 5 ด้าน อาทิเช่น กิจกรรมวันเด็ก ที่ทาง ดอนเมืองโทลล์เวย์ ร่วมกับแขวงทางหลวงกรุงเทพ จัดขึ้นเพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ในธีม Super Hero

 

 

กิจกรรมมอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น โดยมอบให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งในปีนี้ได้มอบไปกว่า 9,000 ชุด อีกทั้งยังมีจัดกิจกรรมสร้างสนามเปตองให้กับโรงเรียนตาดหมอกวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการให้กับเยาวชนและคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์และส่งเสริมกิจกรรมทางการกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมมอบป้ายเขตโรงเรียนและสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งพนักงานจิตอาสาได้ลงพื้นที่ในการติดตั้งป้ายบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อให้ผู้ใช้รถได้ชะลอความเร็ว ป้องกันอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนมากชึ้น ซึ่งในปีนี้ได้ส่งมอบให้ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น โรงเรียนบ้านวังเพลงและโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ทางบริษัทยังได้จัดกิจกรรมสร้างวินัยในการใช้ทาง โดยได้ลงพื้นที่ในการตีเส้นจราจรในโรงเรียนพร้อมทั้งตีเส้นจุดจอดรถหน้าโรงเรียนสำหรับผู้ปกครองที่มารับส่งนักเรียนให้กับโรงเรียนวัดเปรมประชากรอีกด้วย

กิจกรรมสุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ โดยในปีนี้ บมจ.ดอนเมืองโทลล์เวย์ครบรอบ 30 ปี จึงได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง ก่อให้เกิดความสุขของการเป็นผู้ให้และผู้รับ
กิจกรรมสงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อร่วมทาง ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้ทางขับขี่ปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ ทางบริษัทฯได้แจกกระเป๋ากันง่วงและบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีกับผู้ใช้ทาง

 

 

กิจกรรม Give Sight Give Smile ให้การมองเห็น ให้รอยยิ้ม ซึ่ง บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการดังกล่าวกับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตั้งจุดรับบริจาคแว่นตาเก่าที่ยัง มีสภาพดี นำมาตัดแว่นสายตาให้กับน้องๆ ที่มีเกณฑ์สายตาผิดปกติ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และยังได้สนับสนุนกิจกรรมทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของสุนัขจรจัด ร่วมถึงมอบอาหารเม็ดและยากำจัดเห็บหมัดให้กับศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัดพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อีกด้วย

โครงการ โทลล์เวย์ พาน้องท่องโลกกว้าง พาน้องๆนักเรียนร่วมเปิดโลกว้างในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งปีนี้ได้พาน้องๆจากโรงเรียนเปรมประชา เขตดอนเมือง จำนวน 40 คน เข้าชมและทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี

 

 

โครงการให้ใจห่วงใยสังคม ปีที่ 11 ที่พนักงานจิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพนักงานได้ช่วยกันซ่อมแซม ทาสี และทำพื้นคอนกรีต ส่งมอบให้โรงเรียนได้ใช้เป็นโรงอาหารและสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานจิตอาสา ซึ่งนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯสามารถผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Stay Connected
Latest News