เจ๋งอ่ะ!!ถนนสายแรกใน Tasmania สร้างจากขยะถุงพลาสติกและขวดแก้ว

“ขยะล้นโลก” กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์ที่สร้างมลพิษให้กับโลก แต่ตอนนี้ชาวเมือง Tasmania คงยิ้มออก เมื่อค้นพบนวัตกรรมใหม่แปลงขยะถุงพลาสติกและขวดแก้วให้กลายเป็นถนนที่แข็งแรงขนาดรถบรรทุกยังวิ่นได้

ถือเป็นนวัตกรรมทางโยธาในยุคปัจจุบันที่มีการนำสิ่งของเหลือใช้และเศษขยะมาผสมเข้ากันเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมให้มากที่สุด โดยความร่วมมือของ สภาเทศบาลนคร Kingborough กับ บริษัท Downer ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์สาธารณูปโภค และบริษัทที่มีความชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรและการรีไซเคิล อย่าง Close the Loop และ RED Group ที่ร่วมกันสร้างสรรค์เกณฑ์มาตรฐานใหม่ของความยั่งยืน

 

ถนนสายแรกของทาสเมเนียที่สร้างจากพลาสติกและขวดแก้ว

โดยการสร้างถนนสายแรกที่มีส่วนประกอบของเศษขยะอย่างถุงและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนจำนวน 173,600 ชิ้น และแก้วจำนวน 82,500 ชิ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการนำตลับหมึกใช้แล้วจำนวน 5,900 ชิ้น และยางมะตอยที่รีไซเคิลแล้วกว่า 33 ตัน ขยะทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตยางมะตอย 33 ตัน สำหรับตัดถนนเส้น Carlton Street ในเมือง Snug

 

Dean Winter นายกเทศมนตรี Kingborough กล่าวว่า “ทางเทศมนตรีรู้สึกตื่นเต้นกับการเป็นผู้นำในการแปรสภาพขยะจากหลุมฝังกลบ และมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” เขาเสริมว่า “สิ่งนี้แสดงถึงความเป็นผู้นำของเจ้าหน้าที่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการลดฟุ้ตปริ้นต์ทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง”

 

ด้าน Richard Atkinson สมาชิกสภาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโซลูชันด้านการรีไซเคิลและรียูส กล่าวเสริมว่า “เป็นเรื่องยินดีที่ได้เห็นหน่วยงานเทศบาลพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรที่มีความก้าวหน้า สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเทศบาลนคร Kingborough ในการลดปริมาณขยะและพยายามหาวิธีแก้ปัญหาขยะอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”

 

ด้าน Stuart Billing ผู้จัดการทั่วไปด้านงานทางเท้า แห่งบริษัท Downer กล่าวว่า เหตุการณ์สำคัญนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกันกับผู้นำทางความคิดในการสร้างสรรคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยสิ่งของที่มักจะถูกนำไปฝังกลบ หรือกลายเป็นสารพิษในธรรมชาติ

 

“การร่วมมือระหว่างเทศบาลนคร Kingborough และหุ้นส่วนของเรา ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็นผู้นำด้านความคิดและจุดยืนในการสร้างความแตกต่างเชิงบวก เราได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านความยั่งยืนโดยการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ในการรีไซเคิลและนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ นี่คือการนำสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ใช่การสร้างขยะ” เขาเสริมต่อว่า “นอกจากประโยชน์ด้านความยั่งยืนโดยตรงแล้ว ถนนเส้นนี้มีชื่อเรียกว่า Reconophal ที่ได้ปรับปรุงคุณสมบัติความแข็งแกร่งและความต้านทานการเสียรูปทำให้ถนนทนทานและใช้งานได้นานขึ้น และยังสามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้ด้วย”

 

ทั้งนี้ Downer ยังได้ร่วมมือกับบริษัท Close the Loop อย่างใกล้ชิดในการเปลี่ยนแปลงขยะอย่างสร้างสรรค์ เช่น การนำพลาสติกชนิดอ่อนมาเป็นส่วนผสมในการตัดถนน

 

“ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับ Downer และ RED Group ได้เปิดโอกาสให้เราได้ออกแบบ พัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนโดยอาศัยปัญหาขยะที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรามีความยินดีที่ได้เห็นพลาสติกชนิดอ่อนถูกนำมาใช้ในการสร้างถนนสายแรกใน Tasmania” Nerida Mortlock ผู้จัดการทั่วไปแห่ง Close the Loop Australia กล่าวปิดท้าย

Stay Connected
Latest News