ดีใจไชโย! “ผู้ด้อยโอกาส”ได้กินเค้กปีใหม่ S&P จัดหนัก 670 ปอนด์

ใคร ๆ ก็อยากฉลองปีใหม่ด้วยเค้กอร่อย ๆ  แม้แต่คนด้อยโอกาสในสังคมหลาย ๆ กลุ่ม แต่ฝันพวกเขากลายเป็นจริง เพราะทุก ๆ ปี S&P จัดโครงการ“S&P Cake A Wish Make A Wish 2019” เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  จำนวน 23 แห่ง ด้วยกองทัพเค้ก 670 ปอนด์

 

มณีสุดา ศิลาอ่อน สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

 

มณีสุดา ศิลาอ่อน สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส แอนด์ พี ยึดหลักปฏิบัติ ‘คุณธรรมเพื่อความยั่งยืน’ ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เป็นทั้งกลยุทธ์และรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตไปพร้อมๆ กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง”

 


สำหรับในปี 2562 โครงการ ” S&P Cake A Wish Make A Wish 2019″ ได้นำเค้กจำนวนรวม 670 ปอนด์ ไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยตามมูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 23 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพบ้านนนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี หญิง-ชาย) สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ (คลองเตย) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ (คลองเตย) มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (เมอร์ซี่) มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 1-2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 

 

โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2547 ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่ตั้งใจจะแบ่งปันความสุขและตอบแทนสังคม โดยทุกปีจะนำเค้กก้อนโตไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตามมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ รวมทั้งโรงพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับ ทั้งยังถือเป็นการส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านเค้ก เอส แอนด์ พี ด้วย โดยในแต่ละปี เอส แอนด์ พี จะหมุนเวียนมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้เค้กแห่งความสุขนี้กระจายไปสู่ผู้ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง

Stay Connected
Latest News