เอาใจลูกค้าขี้ลืม S&P แจกถุงผ้าสปันบอนด์ ตลอด ม.ค.

วันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีเริ่มมาตรการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว(single-use plastic) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ล่าสุด S&P ประกาศแจกถุงผ้าสปันบอนด์ให้กับลูกค้า เพื่อช่วยเหลือในการปรับตัวในระยะแรก และมีถุงผ้านำกลับมาใช้ซ้ำต่อไป

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastic) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนั้น ล่าสุด “เอส แอนด์ พี” ในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ได้ประกาศตัวร่วมรณรงค์ลดการสร้างขยะพลาสติก ด้วยการประกาศงดแจกถุงพลาสติกในปี 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกอีกทางหนึ่ง

 

มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท กล่าวว่า “ปัจจุบัน เอส แอนด์ พี ดำเนินธุรกิจอาหารไทยใส่ใจสุขภาพ พร้อมการทำกลยุทธ์แบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติกซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ หรือใช้ระยะเวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี บริษัทฯ จึงมีนโยบายงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกให้กับผู้บริโภค ต้องขอความร่วมมือผู้บริโภคในการพกถุงผ้ามาซื้อผลิตภัณฑ์เอส แอนด์ พี และขอขอบคุณผู้บริโภคที่มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมกราคม 2563 เอส แอนด์ พี จะมีถุงผ้าสปันบอนด์แจกให้กับลูกค้า เพื่อช่วยเหลือในการปรับตัวในระยะแรก และมีถุงผ้านำกลับมาใช้ซ้ำต่อไป

ที่ผ่านมา เอส แอนด์ พี ยังได้เปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษ และหลอดพลาสติกแบบช้อนที่ย่อยสลายได้ (ไบโอพลาสติก) ทดแทนการใช้หลอดพลาสติกแบบเดิม ตลอดจนเริ่มมีการสั่งผลิตหลอดกระดาษขนาดพิเศษเพื่อทดแทนการใช้หลอดช้อนไบโอพลาสติกแล้ว นับเป็นการยกเลิกการผลิตหลอดพลาสติกของทั้งองค์กร โดยจะสามารถลดขยะหลอดพลาสติกได้ถึงปีละกว่า 3 ล้านชิ้น ต้อนรับศักราชปี 2563 นี้อีกด้วย

 

นอกจากนี้ ยังได้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์อาหารและขนมหลายรายการโดยใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ อาทิ บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจากเยื่อกระดาษขึ้นรูป (Pulp Mold) กล่องสแน็คบ็อกซ์กระดาษคราฟท์รักษ์โลก ตลอดจนการดีไซน์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดให้เกิดพฤติกรรมการใช้ซ้ำ เช่น กล่องคุกกี้ กล่องขนมไหว้พระจันทร์ และถุงผ้า เป็นต้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในองค์กร ทำให้สามารถลดการใช้พลาสติกไปแล้วกว่า 77 ตัน ในปี 2562 ”

เอส แอนด์ พี ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ยั่งยืนในโอกาสครบรอบ 46 ปี ด้วยเป้าหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ คือการลดการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง (Recycle) ตลอดจนการพัฒนาอาหารสุขภาพ เลือกใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรไทย และสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค

Stay Connected
Latest News