อินโดรามา วางแผน 30 ปี สอนเด็กรุ่นใหม่แยกขยะ เพื่อการรีไซเคิลสู่อนาคตที่ยั่งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศเดินหน้า “โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล” มุ่งให้ความรู้เด็กรุ่นใหม่ในการคัดแยกขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาความยั่งยืนด้านการศึกษา โดยการสนับสนุนและให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลในชุมชนและสังคม พร้อมตั้งเป้าหมายขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ที่ไอวีแอลดำเนินธุรกิจทั่วโลก

ข้อมูลจากธนาคารโลกในปี 2560 พบว่า ประเทศทั่วโลกสร้างขยะรวมกันถึง 2.01 พันล้านตัน โดยเป็นพลาสติก 11% และเป็นขวด PET 1% ขยะทั้งหมดสามารถนำไปรีไซเคิลได้เพียง 16% หรือคิดเป็น 323 ล้านตันเท่านั้น สำหรับประเทศไทย ในปี 2561 มีปริมาณขยะประมาณ 27.8 ล้านตัน พบพลาสติกในขยะชุมชนประมาณ 2 ล้านตัน แต่สามารถนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก ส่วนที่เหลือจะกลายเป็นขยะพลาสติก 1.5 ล้านตัน ประกอบด้วยถุงพลาสติกประมาณ 1.2 ล้านตัน ที่เหลือเป็นพลาสติกอื่นๆ เช่น แก้ว กล่อง ถาด ขวด ฝาจุก เป็นต้น

 

อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ ไอวีแอล ในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก และหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิล PET รายใหญ่ของโลก ได้เริ่มดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน หรือ โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล (Recycling Education) มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากความกังวลของสังคมเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลกที่กำลังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

โดย ริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ความยั่งยืน และทรัพยากรบุคคล บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล เปิดเผยว่า “ “เรามองว่าปัญหาใหญ่ คือ ข้อมูลที่ว่ามีขยะถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องถึง 27% กับพฤติกรรมการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณ ทำให้ขยะจากบกปะปนสู่ทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก จึงส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างที่เป็นข่าว ซึ่งหากพิจารณาจริงๆ มันเป็นผลลัพธ์ปลายทางจากการคัดแยกขยะอย่างไม่ถูกต้อง และพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่เป็นที่ของประชาชน ทำให้พลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้สูญเสียคุณค่าไป ถ้าอย่างนั้นเราควรหันมาดูแลที่ต้นทางก่อน คือ เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้รู้ว่าขยะมีกี่ประเภท และพลาสติกมีกี่ประเภทที่สามารถรีไซเคิลให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ นอกจากนั้น ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและครัวเรือนอีกด้วย หากจะปลูกฝังความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็ควรเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชน ที่พร้อมรับการเรียนรู้ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี”

 

ริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ความยั่งยืน และทรัพยากรบุคคล บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

 

ดังนั้น ไอวีแอลจึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลด้วยความเชื่อว่าการรีไซเคิลคือแนวทางที่ยั่งยืนในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งเป้าหมายดำเนินการเป็นโครงการระยะยาวถึง 30 ปี (พ.ศ. 2560 – 2590) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง 3Rs คือ Reduce – Reuse – Recycle ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดในการการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เข้าใจการรีไซเคิลขยะพลาสติก ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปในระยะยาว และสามารถส่งต่อจิตสำนึกที่ดีไปยังรุ่นต่อๆ ไปในอีก 30 ปีข้างหน้าโดยไอวีแอลเน้นให้ความรู้กับเยาวชนตั้งแต่วัยเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงองค์กรที่สนใจแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล เพื่อให้การเรียนรู้นี้เติบโตไปอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้จริง

ปัจจุบันเป็นโครงการนี้ได้ดำเนินการมาได้ 2 ปีแล้ว โดยไอวีแอลได้เข้าอบรมและให้ความรู้ในโรงเรียน และองค์กรทั่วไป รวม 44 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียน 29 แห่ง และองค์กรทั่วไป 15 แห่ง โดยมีผู้เข้ารับการเรียนรู้ด้านการรีไซเคิลทั้งสิ้น 7,778 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบอกต่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับชุดสื่อการเรียนการสอนของไอวีแอล ในรูปแบบชุดเรียนรู้ด้านรีไซเคิลที่มีสีสันสดใส และสนุกสนาน เสริมด้วยกิจกรรมภาคปฎิบัติมากมาย ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไปในการทำกิจกรรมเรียนรู้ละเล่น และจัดการขยะรีไซเคิลได้ด้วยตัวเอง โดยกิจกรรมการเรียนรู้จะสามารถติดตั้งได้โดยง่าย และเหมาะสมกับแต่ละสถานที่จัดกิจกรรม รวมถึงแผ่นพับให้ความรู้เรื่องพลาสติก และโปสเตอร์รณรงค์การรีไซเคิลPET สำหรับใช้ในการเผยแพร่ความรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“สมมติว่าเราสอนเด็กอายุ 9 ขวบตอนนี้ อีก 30 ปีข้างหน้า เด็กคนนี้จะมีอายุ 39 ปี ซึ่งจะมีงานการที่ดี เป็นหัวหน้างานสอนคนอื่นๆ ได้ ถ้าเป็นนักการเมืองที่ดีเค้าจะสามารถออกกฎหมายบังคับใช้เรื่องการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และถ้าเค้าทำงานอยู่ในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เขาจะสามารถบอกต่อถึงคุณประโยชน์ของการรีไซเคิลกับบริษัทอื่นๆ และชักชวนมาร่วมกันลดการใช้ เพิ่มการใช้ซ้ำ และนำไปรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ผมเชื่อว่า เมื่อคุณปลูกฝังอะไรให้กับเด็กตั้งแต่เล็ก เขาจะจำการเรียนรู้นั้นได้ตลอดชีวิต ที่สำคัญคือให้เขาได้มีโอกาสเรียน” ริชาร์ด กล่าว

ปัจจุบัน โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มไอวีแอล ครอบคลุม 31 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจด้านรีไซเคิลที่มีถึง 11 แห่งด้วยกัน โดยบริษัทในกลุ่มสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งไอวีแอลมุ่งหวังว่า โครงการนี้จะเป็นการเริ่มต้นทำกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในกลุ่มไอวีแอลหลายๆ แห่ง เพื่อทำให้เราสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด และยังสามารถขับเคลื่อนชุมชน สังคม ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจรับสื่อการเรียนรู้หรือจัดอบรม สามารถติดต่อได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร ไอวีแอล โทร. 02-661-6661 ต่อ 240

หรือเว็บไซต์ https://www.indoramaventures.com/th/sustainability/social/csr/priorities/education/local-recycling-initiatives

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)