ไทยยูเนี่ยนจัดหนักจับมือโซลาร์ ดี ติดตั้งโซลาร์รูฟ 9 อาคาร สร้างพลังงานสะอาด

ไทยยูเนี่ยนจับมือโซลาร์ ดี ติดตั้งโซลาร์รูฟ 9 อาคารที่โรงงานสมุทรสาคร ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าปีละ 13 ล้านหน่วย ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 20 ล้านบาทต่อปี และลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่อากาศกว่า 7,000 ตันต่อปี

 

เศรษฐกูล โชติเชย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่มองค์กร จาก บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านอาหารทะเลระดับโลก กล่าวว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญกับการพัฒนารากฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานของเราได้ดำเนินงานสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านดังกล่าวฯ ของบริษัท ซึ่งข้อกำหนดนี้ได้มีการผนวกหลักการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายระดับโลก ไทยยูเนี่ยนจึงถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เรามีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่รวมถึง การใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 30 ต่อตันผลิตภัณฑ์ ภายในปี 2563 ซึ่งการทำงานร่วมกับโซลาร์ ดี นับเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว”

 

เศรษฐกูล โชติเชย (ขวา) และ สัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ (ซ้าย) บรรลุข้อตกลงติดตั้งโซลาร์รูฟ ในโรงงานไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร

ด้านสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ (หน่วยธุรกิจปลา) กล่าวว่า “พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด และเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาหรือโซลาร์รูฟนั้น นอกจากจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังมีประโยชน์อย่างมากด้านการช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม การมีพันธมิตรที่ดีมาช่วยวางระบบและติดตั้งเทคโนโลยีนี้ทำให้เรามีความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในอนาคต”

ทั้งนี้ไทยยูเนี่ยน ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้เริ่มติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นที่หลังคาอาคารต่างๆ ในโรงงาน รวมทั้งสิ้น 9 อาคารด้วยกันซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งถึง 10 เมกะวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าปีละ 13 ล้านหน่วย ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 20 ล้านบาทต่อปี และลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่อากาศกว่า 7,000 ตันต่อปี

สุทธิเดช อมรเกษมวงศ์

สัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาแบบครบวงจร กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลก ได้ให้ความไว้วางใจ โซลาร์ ดี ให้ดำเนินการในครั้งนี้ และนับเป็นโปรเจ็คใหญ่ที่สุดของเราในปีนี้ โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในขั้นตอนการผลิตของไทยยูเนียนเองแล้ว ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันหลากหลายองค์กรใหญ่ก็หันมาให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น”

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)