บ้านปูกวาดรางวัลความยั่งยืนด้าน “Environment” และ “Biodiversity”

บ้านปูตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนระดับโลก โดยได้รับการจัดอันดับจากบริษัทอิสระผู้ให้บริการระดับโลกด้านการจัดทำดัชนีมาตรฐาน การวิเคราะห์ และโซลูชันด้านข้อมูล ซึ่งบ้านปูฯ ได้รับการประเมินสูงสุดทั้งในด้าน “Environment” และ “Biodiversity” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG และยืนยันถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล

มร. เดวิด แฮร์ริส ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฟุตซี่ รัสเซล แอนด์ ลอนดอน สต็อก เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป FTSE Russell & London Stock Exchange Group กล่าวว่า “FTSE Russell มีความยินดีที่ได้ต้อนรับบ้านปูฯ เข้ามาเป็นสมาชิกในการจัดอันดับความยั่งยืน ทั้งในกลุ่ม FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN Index ซึ่งเป็นดัชนีชั้นนำด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและการบริหารงานที่ประกอบด้วยธรรมาภิบาลที่ดีของบ้านปูฯได้อย่างเด่นชัด”

ด้าน สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิก FTSE Index ถึง 2 กลุ่มในครั้งเดียวกัน นับเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานที่ประกอบด้วยธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง “

สำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้ บ้านปูฯ ได้รับการประเมินคะแนนอย่างโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของความตั้งใจที่จะสร้างความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ผ่านการผสานแนวคิดการสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน  Energy Sustainability ต้องมีความต่อเนื่องในการส่งมอบพลังงาน (Reliable) , ราคาสมเหตุสมผล (Affordable) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly) โดยเชื่อว่าอุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับหลักการความยั่งยืนหรือ ESG เพื่อสร้างผลกระทบสุทธิเชิงบวกกับระบบนิเวศ พร้อมทั้งผลักดันการเติบโตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม และดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ และเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมส่งมอบผลตอบแทนระยะยาวสำหรับผู้มีส่วนได้เสียของเรา และสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

นอกจากการจัดอันดับของ FTSE Russell แล้ว บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการการันตีมาตรฐานความยั่งยืน และรางวัลด้านความยั่งยืนจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับมากมายทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings สู่ระดับ A และการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) สาขา Sustainability Excellence เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน และรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence Award)

รวมถึงการได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในปีล่าสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังเป็นผู้นำองค์กรด้านพลังงานหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เข้าไปมีส่วนร่วมบนเวทีงานสัมมนาด้านความยั่งยืนระดับโลกอย่าง “UN Global Impact Leaders Summit 2020” ที่จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Global Conference เป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วย

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)