เอไอเอส จัดเต็มเครือข่าย AIS 5G / Fibre ใน “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร”

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่าจากสถานการณ์ระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง และเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการบริหารจัดการเพื่อดูแลและสกัดกั้นการระบาด ใน 3 แห่ง ประกอบด้วย สนามกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร, อาคารและพื้นที่ปฏิบัติธรรม วัดโกรกกราก และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร แล้วนั้น

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร อันจะทำให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยได้มีโอกาสสื่อสารกับครอบครัวให้คลายความกังวล ทีมวิศวกรเอไอเอส จึงได้เดินหน้าติดตั้งและขยายเครือข่ายเพิ่มเติมในทั้ง 3 จุดดังกล่าวข้างต้นแล้วอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย
– ขยายความสามารถในการรองรับการใช้งาน พร้อมความครอบคลุมของเครือข่าย AIS 5G
– ติดตั้ง AIS Fiber พร้อมสัญญาณ WIFI

โดยก่อนหน้านี้ได้สนับสนุนซิมการ์ดแบบเติมเงิน พร้อมด้วยประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว – อสต. ที่กำลังลงพื้นที่อย่างหนัก เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มแรงงานต่างชาติกับโรงพยาบาล ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสภากาชาด ในการติดตาม, คัดกรอง, เฝ้าระวัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงน้ำดื่มให้แก่ทางจังหวัดไปแล้วอีกด้วย

สายชล กล่าวในตอนท้ายว่า “ในฐานะภาคเอกชน เราขอเป็นตัวแทนขอบคุณ และส่งความห่วงใย พร้อมกำลังใจไปยังอาสาสมัคร ทั้ง อสต.และ อสม.ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ซึ่งได้เสียสละอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดรอบใหม่นี้อย่างเต็มที่ โดยเอไอเอสยืนยันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำระบบสื่อสารเข้าไปสนับสนุนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านสภาวะการระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้อย่างดีที่สุด”

Stay Connected
Latest News